Detta är styrelsen för IFS Uppsala 2019





Kurt Nyberg (Ordförande)
Harg 141,
742 95 Hargshamn
Tel. 073 0734652,
E-post; kurt55nyberg@gmail.com


Mathias Jonsson (sekreterare)
Lupinvägen 33,
755 93 Uppsala,
Tel: 070 5279975,
E-post; mjonsson7438@gmail.com


Linda Sundell (kassör)
Tunabackarsgård 17 B,
753 36 Uppsala,
Tel. 073 6902946,
E-post; linda.sundell12@gmail.com


Tim Öhlund (webbredaktör)
Litslena Djurby,
740 81 Grillby,
Mobil 0707 455654,
E-post; tim.ohlund@telia.com


Elbert Alfredsson

Olof Antell
Kasby 15,
741 93 Knivsta,
Tel. 070 1715258,
E-post; olof.antell@gmail.com


Suppleanter

Ylva Augustinsson
Sundsbrogatan 26 B,
696 30 Askersund,
tel nr 073 0341400,
E-post; augustinssonylva@gmail.com


Christer Busch
Nya Valsätravägen 17 B,
756 45 Uppsala,
Tel. 070 6333090,
Tel. 018-309033,
E-post; busch@stepit.com


Martin Wierup
Vaksalagatan 33 A,
753 31 Uppsala,
Tel. 070 5399295,
E-post; martin.wieruo@slu.se