Detta är styrelsen för IFS Uppsala 2018

Kurt Nyberg (Ordförande)
Harg 141,
795 42 Hargshamn
Tel. 073 0734652,
E-post; ku.nyberg@gmail.com


Linda Sundell (kassör)
Tunabackarsgård 17B,
753 36 Uppsala,
Tel. 073 6902946,
E-post; linda.sundell12@gmail.com


Tim Öhlund (webbredaktör)
Litslena Djurby,
740 81 Grillby,
Tel. 0171 474 287,
Mobil 0707 455654,
E-post; tim.ohlund@telia.comElbert Alfredsson


Magnus Eriksson
Klackskärsgatan 2D,
742 31 Östhammar,
Tel. 076 1186322,
E-post; stenmagnus@hotmail.com


Finn Bodemar
Tel. 070 7201923,
E-post; finn.bodemar@gmail.comSuppleanter

Ylva Augustinsson
tel nr 073 0341400,
E-post; augustinssonylva@gmail.com


Christer Busch
Nya Valsätravägen 17,
756 45 Uppsala,
Tel. 070 63333090,
Tel. 018-309033,
E-post; busch@stepit.com


Veronica Östman
Tel. 073 9131930,
E-post; vakrobat@gmail.com