En intresseförening för schizofreni
och andra psykoser


i Uppsala län, 2019
AktuelltMedlemsmöten:


ÅRSMÖTE

Som vanligt förenar vi nytta med nöje.
Middagen är subventionerad av IFS vilket betyder att du betalar högst 100 kr oavsett vad du väljer att äta. Vid anmälan, ange om du vill äta grekisk grilltallrik, torskrygg, grekisk sallad eller en härlig pizza.

Föranmälan krävs! Ring eller maila Linda Sundell för anmälan tel 073 690 29 46
mail: linda.sundell12@gmail.com
Om svar anhålles senast söndag 17 februari.

21 Feb
kl 17.00
Korfu
Dragarbrunsgatan 65


OBS Tidig möte

Ömsesidig Förståelse
Per Thorell och Eijla Ulf kommer från Prospektgruppen som har hand om Schizofreniförbundets studiecirklar för olika grupper

24 jan
kl 17:30
Föreningen Verkstan
Alsikegatan 6
Anhöriggrupp

Efter önskemål från medlemmar planerar IFS en speciell anhöriggrupp. Föreningen har många anhöriga som medlemmar och vi vill erbjuda dessa ett eget forum. Formen för detta ligger på planeringsbordet och om du är intresserad av att delta i gruppen anmäl ditt intresse till
Kurt Nyberg, tel 073 073 46 52,
mail: ku.nyberg@gmail.comHar du missat Robert Bodén?

Han pratade den 18 Sept 2018 om;

Repetitiv Transkraniell Magnetstimulering

och vill du lysna på vad han hade att säga,
finns det nu som ljudfil

Klicka här!Eller Martin Cernvall?

den 11 Okt 2018.

Martin är intresserad av hur vården för personer med psykostillstånd kan förbättras samt hur psykologiska och psykosociala insatser för dessa personer kan bli mer effektiva.

Vill du lysna på vad han hade att säga,
finns det också som ljudfil

Klicka här!
Kurser:

Telefoncirkel på temat
'Din egen berättelse'.
Ledare: Ylva Augustinsson,
själverfaren styrelsemedlem IFS Uppsala.

Ylva ställer frågor som deltagarna svarar på. Det är lika viktigt att lyssna som att prata och Ylva vill ha med alla i berättandet och undvika att en person dominerar samtalet tidsmässigt. Det hela bygger på informellt berättande som svar på frågor i en runda. Det bör finnas utrymme för 2-4 frågor per kurstillfälle under ca 1 timme och 15 minuter.

Cirkeln ska bestå av högst 5 deltagare inklusive Ylva, och pågå cirka 15 gånger med ett telefonsamtal per vecka. Kursmaterialet går att hämta från NSPH:s hemsida och kan sökas med frasen 'din egen berättelse'. Kursmaterialet kan även hämtas hos Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Alla medlemmar är välkomna till ett trevligt erfarenhetsutbyte där vi reflekterar över våra liv.

Anmälan görs via Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala


Boken Att förstå Psykos och Schizofreni,
utgiven av ISPS Sverige och Dualis förlag, bildar ramen för en studiecirkel hos IFS i höst. Författarna är själverfarna eller inom professionen och skildrar psykos inifrån på ett unikt sätt och med en psykologisk infallsvinkel. De fallbeskrivningar som ingår är respektfullt återgivna utan onödiga psykiatriska diagnoskriterier närvarande.

Vi träffas fyra gånger: 11 september , 25 september,
2 oktober och 9 oktober på Studieförbundet. Tid: 18.00.
Plats StudieförbundetVuxenskolan, Kungsängsg. 12.
Anmäl intresse till Kurt Nyberg: 073 073 46 52.
Vad kan jag förvänta mig av den psykiatriska vården?

Länk till Rättighetslistan Klicka här

OBS


Välkommen att besöka oss

På onsdagarna håller IFS öppet i Brukarföreningarnas Rum
på Psykiatrins Hus mellan kl 12.00 och 16.00.
Välkommen hälsar Maj Grandmo och Kurt NybergIFS har 2 telefonnummer för frågor och rådgivning:
072 743 33 86
073 073 46 52

och ny epostadress;
info@ifs-uppsala.se

Leif Lindström

Var på Gunnesalen i psykiatrins hus på Akademiska Sjukhuset den 23 maj 2017 och pratade om;

Min vision för framtidens psykiatri - socialt och mentalt

Om du missade föredraget och vill lysna på vad han hade att säga,
finns det nu som ljudfil

Klicka här!Detta gäller den nya Psykiatrilagsutredningen

Psychatrilagsutredning

Läs mer om Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni:

Nationella Riktlinjer


Medlemsblad via e-mail

Vill du hjälpa till att hålla föreningens portokostnader nere? Om du har e-mail adress så kan vi maila ut medlemsbladet till dig i fortsättningen! Skicka i så fall ett e-mail om detta till Kurt Nyberg.


NSPH

Ann-Christin Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) besökte oss på förra medlemsmötet. NSPH bildades som ett resultat av Miltonutredningen och är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer med syfte att förbättra psykiatrin. Där ingår ett flertal organisationer som Attention, RSMH, Schizofreniförbundet och många fler. Läs mer om NSPH här: www.nsph.se.


Träffpunkterna

Kommunen har tillsatt konsulten Tomas Odin för att utreda framtiden för träffpunkterna för psykiskt funktionshindrade. Han är mycket intresserad av synpunkter angående träffpunkterna och kan nås på telefon 0707-655501 eller e-mail tomas@carlqvistodin.se.Miltonrapport

Läs mer om Anders Miltons och Nationell psykiatrisamordnings slutrapporter

http://www.sou.gov.se/psykiatri/forslag/rapporter.htm