En intresseförening för schizofreni
och andra psykoser


i Uppsala län, 2018
AktuelltMedlemsmöten:


Psykiatriveckan

Daniel Abrams
är bokad att föreläsa för föreningen IFS räkning.
Mer info kommer.
12 Nov
kl 14.00


Julfest

Föreningens julfest kommer förhoppningsvis att ha anhörigcentrum som gester.
Vi bjuder på julmat och allsång!
4 Dec
kl 18.00
Föreningen Verkstan
Alsikegatan 6


Robert Bodén

Robert Bodén har i 20 år jobbat som läkare och forskare inom psykosvården. På senare år har han fokuserat på en ny fysikalisk behandlingsmetod för psykiatriska sjukdomar, nämligen repetitiv transkraniell magnetstimulering (förkortas rTMS).

Sedan årsskiftet är rTMS en godkänd och rekommenderad tilläggsbehandling av depression, men vid schizofreni anses rTMS fortfarande vara en experimentell behandling där mer kunskap behövs. I Roberts föreläsning kommer han att berätta lite om vad man vet om hur rTMS påverkar hjärnan och även berätta om den stora studie man just nu genomför kring rTMS mot negativa symtom.

18 sept
kl; 17.30
Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12Oktoberföreläsning

Denna gång kommer vi att gästas av Martin Cernvall, psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Han arbetar vid Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset. Martin är intresserad av hur vården för personer med psykostillstånd kan förbättras samt hur psykologiska och psykosociala insatser för dessa personer kan bli mer effektiva.

Martin tror att det är viktigt med en pågående dialog mellan sjukvårdspersonal/forskare och brukare för att göra arbetet mer relevant för dem som berörs. I sin presentation kommer Martin att berätta lite om det nuvarande kunskapsläget när det gäller psykologiska insatser och vilka pågående forskningsstudier som just nu bedrivs.

11 okt
kl; 18.00
Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsängsgatan 12
Kurser:

Telefoncirkel på temat
'Din egen berättelse'.
Ledare: Ylva Augustinsson,
själverfaren styrelsemedlem IFS Uppsala.

Ylva ställer frågor som deltagarna svarar på. Det är lika viktigt att lyssna som att prata och Ylva vill ha med alla i berättandet och undvika att en person dominerar samtalet tidsmässigt. Det hela bygger på informellt berättande som svar på frågor i en runda. Det bör finnas utrymme för 2-4 frågor per kurstillfälle under ca 1 timme och 15 minuter.

Cirkeln ska bestå av högst 5 deltagare inklusive Ylva, och pågå cirka 15 gånger med ett telefonsamtal per vecka. Kursmaterialet går att hämta från NSPH:s hemsida och kan sökas med frasen 'din egen berättelse'. Kursmaterialet kan även hämtas hos Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Alla medlemmar är välkomna till ett trevligt erfarenhetsutbyte där vi reflekterar över våra liv.

Anmälan görs via Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala


Boken Att förstå Psykos och Schizofreni,
utgiven av ISPS Sverige och Dualis förlag, bildar ramen för en studiecirkel hos IFS i höst. Författarna är själverfarna eller inom professionen och skildrar psykos inifrån på ett unikt sätt och med en psykologisk infallsvinkel. De fallbeskrivningar som ingår är respektfullt återgivna utan onödiga psykiatriska diagnoskriterier närvarande.

Vi träffas fyra gånger: 11 september , 25 september,
2 oktober och 9 oktober på Studieförbundet. Tid: 18.00.
Plats StudieförbundetVuxenskolan, Kungsängsg. 12.
Anmäl intresse till Kurt Nyberg: 073 073 46 52.
Vad kan jag förvänta mig av den psykiatriska vården?

Länk till Rättighetslistan Klicka här

OBS


Välkommen att besöka oss

På tisdagarna håller IFS öppet i Brukarföreningarnas Rum
på Psykiatrins Hus mellan kl 14.00 och 17.30.
Välkommen hälsar Maj Grandmo och Kurt NybergIFS har 2 telefonnummer för frågor och rådgivning:
072 743 33 86
073 073 46 52

och ny epostadress;
info@ifs-uppsala.se

Detta gäller den nya Psykiatrilagsutredningen

Psychatrilagsutredning

Läs mer om Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni:

Nationella Riktlinjer


Medlemsblad via e-mail

Vill du hjälpa till att hålla föreningens portokostnader nere? Om du har e-mail adress så kan vi maila ut medlemsbladet till dig i fortsättningen! Skicka i så fall ett e-mail om detta till Kurt Nyberg.


NSPH

Ann-Christin Sandberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) besökte oss på förra medlemsmötet. NSPH bildades som ett resultat av Miltonutredningen och är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer med syfte att förbättra psykiatrin. Där ingår ett flertal organisationer som Attention, RSMH, Schizofreniförbundet och många fler. Läs mer om NSPH här: www.nsph.se.


Träffpunkterna

Kommunen har tillsatt konsulten Tomas Odin för att utreda framtiden för träffpunkterna för psykiskt funktionshindrade. Han är mycket intresserad av synpunkter angående träffpunkterna och kan nås på telefon 0707-655501 eller e-mail tomas@carlqvistodin.se.Miltonrapport

Läs mer om Anders Miltons och Nationell psykiatrisamordnings slutrapporter

http://www.sou.gov.se/psykiatri/forslag/rapporter.htm