Vill du bli medlem i IFS Uppsala?
Bli medlem i IFS Uppsala!

Årsavgiften för 2018;
200 kr för enskild medlem
300 kr för familj
100 kr för arbetslös, sjukskriven, mm
0 kr för ny medlem första året

email för mera info: info@ifs-uppsala.se

Betala in på IFS´s postgiro 4613782-4 och ange ditt namn, adress och
gärna e-mailadress om du har sådan.

Du kan också ringa någon i styrelsen och anmäla ditt intresse
att vara med i våran förening.